خدمات حسابداری

Bahar Gate LTD یک بازه وسیع از خدمات حسابداری را در هر کشور اروپایی که در آن مشغول به فعالیت می باشد ارائه می نماید که شامل موارد زیر می باشند:

  • دفترداری
  • خدمات حسابداری
  • حسابرسی
  • صورتحساب پرداخت
  • ثبت مالیاتی
  • برنامه ریزی و مشاوره مالیاتی

شما قطعا نیازمند خدمات حسابدار محلی در منطقه ای که مستقر هستید، خواهید بود. اما داشتن فقط یک سرویس ساده یا داشتن پکیج کامل به شما بستگی دارد. در تمامی موارد، Bahar Gate LTD قادر خواهد بود که شما را پشتیبانی نماید هنگامی که یک شخص خصوصی باشید که یک شرکت کوچک را راه اندازی می نماید یا یک شرکت متوسط یا بزرگ باشید که نیازمند حسابرسی و حسابداری مدیریتی و تحلیل می باشد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.