ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان : ارمنستان یک کشور نسبتا کوچک اما مهم از نظر استراتژیکی می باشد که در محل تقاطع اروپا و آسیا واقع شده است. علاوه بر این ارمنستان رویکرد باز و مثبتی نسبت به سرمایه گذاری های خارجی فراهم می کند. شرکت های دارای تملک خارجی توسط دولت ارمنستان که تلاش های قابل توجهی را برای جذب کسب و کار از سراسر دنیا به عمل می آورد، ترغیب می شوند تا در این کشور، شرکت هایی را تاسیس نمایند.

گام های ثبت شرکت در ارمنستان

 1. جهت ثبت یک شرکت دارای تعهدات محدود در ارمنستان، موسسان شرکت باید رویه های استاندارد معین و سازمان یافته ای را رعایت نمایند که به شرح زیر می باشند.
  به محض تصمیم گرفتن برای ثبت یک شرکت در ارمنستان، از سفارش دهنده خواسته می شود تا یک نام شرکت را برای نهاد آتی شرکت فراهم نمایند. از آن جایی که نام گذاری های مربوطه ابتدا باید بررسی شده و سپس رزرو شوند، سفارش دهنده می تواند سه نام را به صورت آزادانه به عنوان گزینه های خود بیان نماید. در عین حال، یک فرم مبتنی بر شرکت باید توسط سفارش دهنده با اطلاعاتی راجع به ساختار سهامی شرکت تازه تاسیس در ارمنستان شامل سهامداران و مدیران و فعالیت های مد نظر، کامل شود.
 2. علاوه بر این فرم، وابسته به ساختار سهامی شرکت (یعنی این که شرکت توسط یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی تاسیس خواهد شد)، سفارش دهنده همچنین باید یک مجموعه از اسنادی که در فرآیند ثبت شرکت به کار می روند فراهم نماید. از میان اسناد ضروری برای ثبت یک شرکت در ارمنستان، به این موارد اشاره می کنیم: کپی هایی از گذرنامه های سهامداران و مدیران، نمونه امضاها، اساسنامه ها، گواهی ثبت و گواهی سوابق خوب. بیشتر سرمایه گذاران خارجی، بازدید از کشور را برای این منظور انجام نداده و از طریق یک وکالتنامه به یک نماینده، تفویض اختیار می نمایند. بر اساس این اسناد مشخص، محضری و مورد تایید، شرکت می تواند با ثبت تجاری محلی به ثبت برسد و حساب بانکی شرکت نیز می تواند افتتاح شود.
 3. زمانی که اسناد مذکور فوق، به موقع آماده شده و توسط سفارش دهنده تهیه شوند، می توانند جهت ثبت، ارسال شوند، که در حقیقت، یک روند نسبتا رو به جلو می باشد.

مقررات ثبت شرکت در ارمنستان

 • هر فرد از هر ملیت می تواند مدیر یا سهامدار در یک شرکت در ارمنستان باشد.
 • سهامداران یک شرکت تاسیس شده در ارمنستان می توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند.
  یک شرکت تاسیس شده در ارمنستان باید یک دفتر محلی ثبت شده داشته باشد (سرویسی که توسط
 • BridgeWest فراهم شده است)
 • اگرچه مقرراتی برای حداقل سرمایه مشارکتی وجود ندارد، اما سپرده گذاری تقریبا به مبلغ AMD 50.000 (حدود 90 یورو) معقول می باشد.

خدمات ارائه شده برای ثبت شرکت در ارمنستان

 • تهیه پیش نویس اساسنامه ها (که برای ثبت شرکت در ارمنستان ضروری است)؛ اساسنامه های یک شرکت ارمنستانی می تواند از طریق وکالتنامه ها (که برای اقدامات در دفتر اسناد رسمی به کار می رود و یک مرحله ضروری در قانون ارمنستان است) امضا شوند.
 • تهیه پیش نویس تمام اسناد ضروری دیگر برای ثبت شرکت در ارمنستان؛ این اسناد شامل: نمونه امضاها، فرم های خاص تهیه شده توسط دفتر ثبت شرکت، در ارمنستان و … می باشند.
 • ساماندهی فرآیندهای مربوط به دفتر اسناد رسمی (روند ثبت یک شرکت در ارمنستان باید از طریق یک دفتر اسناد رسمی انجام شود)
 • ارائه یک دفتر ثبت شده در ارمنستان برای شرکت شما (در صورت نیاز)؛ دفتر ثبت شده ممکن است در هر آدرسی که شرکت ارمنستانی برای دفتر مرکزی خود اعلام می کند، واقع باشد. دفتر ثبت شده، عمومی خواهد بود.
 • افتتاح یک حساب بانکی برای شرکت ارمنستانی شما؛ این هم به یک حساب سرمایه مشارکتی اولیه و هم به یک حساب جاری بانکی پس از شکل گیری شرکت، ارجاع دارد.
 • معرفی یک حسابدار در ارمنستان؛ خدمات حسابداری برای ثبت تمام مشاغل جدید در ارمنستان، توصیه می شوند.

ثبت شرکت در ارمنستان با مسئولیت محدود

شبیه به مالکیت انحصاری، شرکت های دارای تعهدات محدود، یک شکل رایج از سازمان های تجاری می باشند، چون هیچ روند پیچیده سازمانی ندارند و برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، مناسب می باشند. یک شرکت دارای تهعدات محدود می تواند به وسیله یک نفر یا بیشتر که مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت می باشند، فقط به اندازه سرمایه گذاری های آن ها در ارمنستان تاسیس شود. پیش از ثبت، موسسان یاید سرمایه اولیه را به صورت کامل پرداخت نمایند.حداقل سرمایه برای یک شرکت دارای تعهدات محدود ارمنستانی AMD50000 (حدودا 100 یورو) می باشدکه نصف آن باید قبل از ثبت، پرداخت شود. سود ها بر طبق مقررات موجود در مجوز، بین موسسان تقسیم می شود.

ثبت یک شرکت سهامی اشتراک باز ارمنستانی
شرکت سهامی مشترک، یک شخصیت حقوقی با یک سرمایه که بین تعداد معینی سهام تقسیم می شود، می باشد. موسسان ارزش اسمی سهام را تعیین می نمایند. تعهدات آن ها به ارزش سهام متعلق به آن ها، محدود می باشد. شرکت سهامی اشتراک باز که دارای سهام قابل دسترسی برای فروش به عموم می باشد، متفاوت با شرکت سهامی اشتراک بسته می باشد. حداقل سرمایه مورد نیاز برای یک شرکت سهامی اشتراک باز 1000 برابر حداقل دستمزد ماهانه می باشد. پیش از ثبت یک شرکت سهامی اشتراک باز، موسسان باید حداقل سرمایه مورد نیاز را به صورت کامل پرداخت نمایند.

ثبت یک شرکت سهامی اشتراک بسته ارمنستانی
شرکت سهامی اشتراک بسته همانند یک شرکت سهامی اشتراک باز فعالیت می کند که دارای یک سرمایه تقسیم شده بین سهامداران، با یک ارزش اسمی معین برای هر سهم و تعهدات محدود برای هر سهامدار می باشد. تفاوت اصلی آن است که در یک شرکت سهامی اشتراک بسته، سهامداران نمی توانند سهام خود را به عموم بفروشند و سهام فقط متعلق به موسسان می باشد. همچنین یک شرکت سهامی اشتراک بسته نیازمند یک حداقل سرمایه کاهش یافته به 100 برابر حداقل دستمزد ماهانه می باشد.

تاسیس یک دفتر شعبه، فرعی یا نمایندگی ارمنستانی
هر شرکت خارجی قادر است دفاتر شعب خود را در ارمنستان راه اندازی نماید. این ها می توانند به عنوان نهاد های جدا از شرکت والد (شرکت های ارمنستانی که دارای شرکت خارجی به عنوان سهامدار می باشند) راه اندازی شوند یا توسعه هایی از شرکت والد در ارمنستان باشند.

حقایق کلیدی ارمنستان
 • ارمنستان دارای مالیات 20 درصدی برای شرکت های بزرگ می باشد که به سود کسب شده به وسیله اشخاص حقوقی تعلق می گیرد.
 • مالیات بر ارزش افزوده در ارمنستان 20 درصد می باشد. برخی از تراکنش ها در نواحی مختلف ارمنستان، مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده می باشند. مالیات بر
 • ارزش افزوده می تواند به صورت ماهانه یا فصلی، طبق ترجیح، پرداخت شود. نحوه پرداخت باید در هنگام ثبت شرکت تصریح شود.
 • هنگامی که موعد پرداخت سود سهام فرا می رسد، دریافت کنندگان که از ارمنستان یا کشور دیگری می باشند نیازی به پرداخت مالیات بر سود سهام را ندارند. به هر حال، بعضی استثناء ها برای افرادی که ساکن ارمنستان نیستند وجود دارد، هنگامی که مالیات بر سود سهام از مبدا معاف می شود.

درخواست مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر برای ما از طریق لینک روبرو اطلاعات تماسی خود را ارسال نمایید.

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2 یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه های مهاجرت به آمریکا میباشد. در کمترین زمان ممکن وارد آمریکا شوید و شرکت خود را مدیریت کنید. در صورتی که مایل به خرید شرکت آماده باشید شرکت ما شما را در این راه همایت میکند. از جمله مزایای ویزای E2 ورود همزمان خانواده محترم شما میباشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت اصلی ما از طریق لینک زیر وارد شوید.