ثبت شرکت در بلیز

ثبت شرکت در بلیز : ما دارای یک دفتر ثبت شده در بلیز به مدت بیش از یک دهه می باشیم. ما خدمات واقعا کم هزینه، سریع و محرمانه را ارائه می نماییم.

قانون ثبت شرکت در بلیز

سند شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز در سال 1990 جهت اجرای قانون رقابتی فاقد مالیات برای شرکت های کسب و کار بین المللی در بلیز رونمایی شد که متعاقبا برای ایجاد تغییرات لازم به منظور فراهم نمودن خدمات کارآمد بدون مالیات در بلیز، بهبود یافت.

ثبت شرکت در بلیز

ثبت شرکت در بلیز، تحت شرایط عادی، بسیار کارآمد است. یک شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز می تواند ظرف چند روز کاری، ثبت شود.

ساختار ثبت شرکت در بلیز

 • محدودیتی برای یک منشی مقیم در بلیز یا غیر از آن وجود ندارد.
 • فقط یک سرپرست یا سهامدار برای ثبت شرکت در بلیز، مورد نیاز است.
 • سهامداران و سرپرستان برای ثبت شرکت، ممکن است یک نفر باشد.
 • سهامداران و سرپرستان برای ثبت شرکت می توانند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشند.
 • برای ثبت شرکت در بلیز، الزامی برای تایید سهامداران و سرپرستان محلی وجود ندارد.

محرمانگی هویت مدیران در ثبت شرکت در بلیز

اسناد برای ثبت شرکت در بلیز، شامل نام هویتی هیچ کدام از سهامداران یا سرپرستان نمی باشد. نام ها یا هویت های این افراد در هیچ سند عمومی، ظاهر نمی شود.

محرمانگی ثبت شرکت در بلیز

خدمات نامگذاری سهامداران و سرپرستان برای کسب اطمینان از محرمانگی، مجاز هستند.

ملزومات سهام و سرمایه برای ثبت شرکت در بلیز

 • ثبت سهام شرکت ها در بلیز باید در هر جای دنیا طبق تصمیم سرپرستان، به روز و در دسترس برای بررسی توسط سهامداران باشد.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز می تواند با قیمت اسمی منتشر شود.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز ممکن است به هر واحد پولی معقول، منتشر شود.
 • سهام شرکت فاقد مالیات در بلیز ممکن است به صورت نقدی یا از طریق انتقال سایر دارایی ها یا سایر روش ها، پرداخت شود.
 • سهام ممکن است در وجه حامل، منتشر شود.

سرمایه مشارکتی استاندارد 50000 دلار آمریکا یا معادلی این مبلغ به واحد پولی شناخته شده دیگر است.

حداقل سرمایه ثبت شرکت در بلیز

حداقل سرمایه پرداختی و منتشر شده، ممکن است یک سهم باشد که به صورت کامل پرداخت می شود.

جلسات سهامداران و سرپرستان ثبت شرکت در بلیز

 • الزامی برای جلسات سهامداران و سرپرستان وجود ندارد.
 • در صورتی که جلسات سهامداران و سرپرستان، مطلوب باشند، این جلسات می توانند از طریق تلفن یا هر یک از وسایل ارتباطی الکترونیکی دیگر، برگزار شوند مشروط به این که تمام شرکت کنندگان بتوانند به وضوح، صدای یکدیگر را بشنوند.
 • در صورتی که جلسات شرکت ها در بلیز، ضروری تشخیص داده شوند، می توانند در هر جای دنیا برگزار شوند.

مالیات بر سود های شرکت ها در بلیز

بر طبق قانون شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز در سال 1990، شرکت های فاقد مالیات در بلیز، معاف از تمام مالیات ها و عوارض گمرکی می باشند.

دفاتر و سوابق شرکت در بلیز

سوابق و حساب های شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز، نیازی به نگهداری یا بایگانی توسط مسئولین ندارند. در صورتی که سهامداران، سرپرستان یا ماموران، تصمیم به نگهداری این سوابق یا حساب ها بگیرند، این ها ممکن است در هر جای دنیا نگهداری شوند.

صورت ها و سوابق مالی شرکت در بلیز

 • الزامی برای نگهداری هیچ گونه صورت، حساب یا سوابق مالی برای یک شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز وجود ندارد.
 • در صورتی که نگهداری این سوابق به وسیله سرپرستان یا سهامداران، مطلوب یا ضروری، تشخیص داده شود این سوابق، ممکن است در هر جای دنیا نگهداری شوند.
انجام کسب و کار توسط شرکت ها و افراد مقیم در بلیز

شرکت کسب و کار بین المللی در بلیز، مجاز به انجام کسب و کار با افراد مقیم بلیز یا شرکت ها در بلیز نمی باشد مگر جایی که:

 • باعث ایجاد یا نگهداری تماس حرفه ای با وکلا، حسابداران، دفترداران، شرکت های اتحادیه ای، شرکت های مدیریتی یا منشی گری، مشاوران سرمایه گذاری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشابه که در بلیز به انجام کسب و کار، ادامه می دهند، شود.
 • دفاتر و سوابق را در بلیز، آماده سازی یا نگهداری کند (اگر تصمیم به نگهداری چنین دفاتر و سوابقی بگیرد).
 • جلسات سهامداران یا اعضاء را در بلیز برگزار نماید (اگر تمایل به انجام این کار داشته باشد).
 • ملکی را برای استفاده به عنوان یک دفتر که از آن برای ارتباط با اعضاء یا جایی که دفاتر و سوابق شرکت، آماده سازی یا نگهداری می شوند، اجاره دهد (اگر تصمیم به انجام این کار بگیرد).
 • تعهدات بدهی ها، سهام یا سایر اوراق بهادار را در یک شرکت کسب و کار بین المللی (IBC) در بلیز یا هر شرکت ثبت شده محلی دیگر در بلیز را به عهده داشته باشد.
 • تعهدات سهام، بدهی ها یا سایر اوراق بهادار در شرکت به وسیله هر فرد مقیم در بلیز یا هر شرکت کسب و کار بین المللی (IBC) در بلیز یا هر شرکت ثبت شده محلی دیگر در بلیز، مالکیت شوند.
فعالیت های کسب و کار خارج از بلیز برای شرکت ها در بلیز

محدودیتی برای شرکت فاقد مالیات در بلیز برای ادامه دادن به هر گونه کسب و کار قانونی و فعالیت سرمایه گذاری به استثناء کسب و کار های بانک، بیمه یا اتحادیه که نیازمند یک گواهی معین می باشد، وجود ندارد.

ویژگی های مهم شرکتی و ملزومات اسناد شرکت ها در بلیز

عمومی
شرکت کسب و کار بین المللی نوع نهاد
مشترک نوع قانون
بله دسترسی به شرکت های پیش ساخته
یک روز زمان ما برای تاسیس یک شرکت جدید
100 دلار آمریکا حداقل هزینه های دولتی(به استثنای مالیات)
صفر مالیات شرکتی
خیر قرارداد مالیاتی مضاعف
معادل سرمایه مشارکتی
دلار آمریکا واحد پولی استاندارد
همه ارز ها ارز های مجاز
عدم نیاز به حداقل حداقل سرمایه پرداختی
50000 دلار آمریکا سرمایه مجاز معمول
سرپرستان
یک حداقل تعداد
خیر نیاز به سرپرستان محلی
بله اجازه به سرپرستان شرکتی
خیر سوابق عموما در دسترس
هر جا مکان جلسات
سهامداران
یک حداقل تعداد
خیر سوابق عموما در دسترس
هر جا مکان جلسات
منشی شرکت
اختیاری مورد نیاز
خیر محلی یا واجد شرایط
حساب ها
بله الزام برای آماده سازی
خیر ملزومات حسابرسی
خیر الزام برای بایگانی حساب ها
خیر سوابق عموما در دسترس
سایر
خیر الزام برای بایگانی بازده سالیانه
بله اجازه برای تغییر محل اقامت

درخواست مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر برای ما از طریق لینک روبرو اطلاعات تماسی خود را ارسال نمایید.

ثبت شرکت در بلیز

ثبت شرکت در بلیز

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2 یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه های مهاجرت به آمریکا میباشد. در کمترین زمان ممکن وارد آمریکا شوید و شرکت خود را مدیریت کنید. در صورتی که مایل به خرید شرکت آماده باشید شرکت ما شما را در این راه همایت میکند. از جمله مزایای ویزای E2 ورود همزمان خانواده محترم شما میباشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت اصلی ما از طریق لینک زیر وارد شوید.