ثبت سند

Bahar Gate LTD می تواند شما را با ثبت و اعتبار بخشی اسناد، در بیش از 30 کشور یاری نماید. ما همچنین دارای یک مامور عالی رتبه دولت، برای احراز هویت اسناد شرکت می باشیم. سرویس ثبت اسناد ما شامل موارد زیر می باشد:

  • حضور در دفتر اسناد رسمی برای ثبت محضری اسناد
  • حضور در دادگاه عالی
  • حضور در وزارت امور خارجه
  • حضور در دفتر خارجی مربوطه در صورت نیاز
  • اعتبار بخشی اسناد

لطفا توجه نمایید که کشور هایی که عضو کنوانسیون لاهه نمی باشند، ممکن است اسناد اعتبار بخشی شده را نپذیرند و این مورد، باعث ایجاد گام های اضافی در فرایند ثبت اسناد شامل حضور در دادگاه عالی و حضور در دفتر خارجی مربوطه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای سفارش ثبت اسناد، لطفا در برقراری تماس با ما درنگ نفرمایید.