مهاجرت و ویزا برای مهاجران به اروپا

Bahar Gate LTD می تواند شما را در اخذ ویزا برای زندگی و کار در اروپا یاری نماید. ما می توانیم حرفه ای های کسب و کار و کارگران ماهر را با مجوز های کاری، ویزا های اقامتی، ویزا های منطقه شنگن و خدمات نقل مکان در اروپا یاری نماییم.

مجوز های کاری

Bahar Gate LTD گستره وسیعی از مجوز های کاری را در تمام اروپا ساماندهی می کند. ما قیمت ثابتی را برای کار های تدریجی و رویه ای به منظور اخذ مجوز کاری ضروری، ارائه می نماییم. ما همچنین در تمدید مجوز کاری به شما کمک می کنیم.

سرویس ما استعلام اولیه را برای وصول و تحویل مجوز کاری، پوشش می دهد. کارکنان ما، شما را در سراسر این روند، همراهی می کنند. لطفا برای جزئیات بیشتر راجع به گستره جامع خدمات مهاجرتی ما، با ما در تماس باشید.

ویزای اقامتی

ما کمک های جامعی را در جهت اخذ ویزای اقامتی موقتی و دائمی، جهت اقامت بیش از سه ماه، هم برای خود شما و هم برای خانواده شما ارائه می نماییم.

این رویه، وابسته به کشور محل اقامت و کشور اقامتی جدید، تغییر می کند. شرکت ما دارای همکارانی مستقر در سرتاسر اروپا می باشد و شما را در هر مرحله از این مسیر، راهنمایی می کند. برای بیشتر ویزا های اقامتی، در کشور محل اقامت، درخواست داده می شود.

هدف ما ارائه یک راهکار با قیمت ثابت برای آماده سازی تمام ملزومات ویزا و همچنین ارائه یک گستره وسیع از خدمات مهاجرتی اضافی به شما می باشد. لطفا برای جزئیات بیشتر با ما در تماس باشید.

ویزای منطقه شنگن

یک ویزا برای منطقه شنگن، گاهی اوقات یک ویزای کسب و کار نامیده می شود. این ویزا، دسترسی به منطقه شنگن را تا 90 روز در 6 ماه فراهم می نماید. این ویزا به صورت سالیانه تمدید می شود.

اگر تمایل دارید برای مدت بیشتری در منطقه شنگن اقامت داشته باشید، باید برای یک ویزای اقامتی، درخواست دهید. لطفا با ما در تماس باشید اگر جزئیات بیشتری را درباره نحوه تقاضای یک ویزای منطقه شنکن یا یک ویزای اقامتی، نیاز دارید.

خدمات نقل مکان در اروپا

نقل مکان به یک کشور جدید می تواند تنش زا باشد. با در نظر داشتن این موضوع، ما یک پکیج خدمات کامل نقل مکان را ایجاد نموده ایم که می تواند برای ملزومات شخصی شما جهت تسهیل فرآیند نقل مکان، مناسب باشد.

هر کشوری دارای یک فرهنگ متفاوت می باشد و نیازمند روش متفاوتی است. ما دارای همکارانی در تمام کشور ها می باشیم که فرآیند جابجایی شما را با کمترین دغدغه، امکان پذیر می نمایند.

سرویس جامع ما شامل یافتن یک ملک مناسب، تدارک تحصیل برای فرزندان شما، ساماندهی حساب های بانکی و راه اندازی خدمات شهری برای منزل شما می باشد.