خدمات مدیریتی

اگرچه راه اندازی شرکت اروپایی شما واقعا اولین و احتمالا مهم ترین مانعی است که باید در مسیر عملیات بهینه و موفقیت آمیز از یک مکان جدید در اروپا بر آن غلبه نمایید، قطعا آخرین مانع نخواهد بود.

انجام روزانه فعالیت های کسب و کار در یک کشور جدید، به یک درک مناسب از قوانین محلی و فعالیت های کاری و یک درک ذاتی از بازار آزاد، بستگی دارد. تنها راه برای بهره برداری حداکثری از مزایای شرکت جدید، درک نحوه عملکرد بازار و نحوه فعالیت در آن می باشد. این موضوع، همچنین شامل اثبات شرکت خود به مسئولانی است که شرکت اروپایی شما را به صورت محلی و مطابق با ملزومات قانونی، مدیریت و کنترل می نمایند.

خدمات ما در Bahar Gate LTD به محض این که شرکت جدید شما راه اندازی شد، متوقف نمی شوند و فراتر از آن می روند. ما به مشتریان خود، گستره وسیعی از خدمات را برای کمک نمودن به انجام بهتر، اثربخش تر و کارآمد تر کسب و کار به صورت روزانه، در مکان جدید در اروپا ارائه می نماییم.

خدمات مدیریت شده ما شامل موارد زیر می باشند:

  • صدور فاکتور برای مشتریان و جمع آوری مبالغ بستانکاری
  • حفظ تامین کنندگان و پرداخت صورتحساب ها در سررسید
  • گزارشگری قانونی به نمایندگی های دولتی
  • آماده سازی حساب های مالی و گزارشگری مالیاتی
  • ثبت مالیات بر ارزش افزوده و نمایندگی مالیاتی
  • مدیریت شعبه برای بازاریابی و فروش