ثبت شرکت در آمریکا

Bahar Gate LTD می تواند شما را در ثبت یک شرکت در ایالات متحده آمریکا یاری دهد. پرطرفدارترین نهاد شرکتی برای افراد غیر مقیم در آمریکا، شرکت دارای تعهدات محدود (LLC) می باشد. 90% شرکت های ایالات متحده در ایالت دلاور ثبت می شوند در حالی که ایالت های نوادا و کالیفرنیا نیز ایالت هایی پرطرفدار برای ثبت توسط افراد غیر مقیم می باشند.

ثبت شرکت در آمریکا ایالت دلاور

ایالت دلاور به سرعت در حال مشهور شدن به عنوان یک منطقه امن کسب و کار برای شرکت هایی که به دنبال یک محیط کسب و کار پسند می باشند، است. دو عامل مالیات پایین و محرمانگی افزایش یافته می تواند یک مزیت جذاب را برای شما و کسب و کار شما فراهم نمایند.

ملزومات ثبت شرکت در آمریکا

 • حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه 289 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • برای پرداخت مالیات های محلی، کد هویتی کارفرما ضروری است.

بازه های زمانی ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

دفاتر

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود. علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف 30 روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

مالیات ثبت شرکت در آمریکا

ایالت دلاور دارای نرخ های مالیات بر درآمد شرکتی 0% برای شرکت هایی است که در این ایالت دایر نیستند. اگرچه تمام شرکت های دلاور باید یک مالیات سالانه بر نمایندگی شرکت را پرداخت نمایند.

حسابداری

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده، تعیین می شود.

فرآیند ثبت شرکت در آمریکارا چگونه ادامه دهم؟

به منظور شروع رویه ثبت، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • 50% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سرپرستان/ سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به 3 ماه اخیر هستند

ثبت شرکت در آمریکا ایالت نوادا

نوادا به عنوان یک منطقه امن برای شرکت ها شناخته می شود چون طی چند سال اخیر، این ایالت بسیاری از قوانین مالیاتی و کسب وکار خود را تغییر داده است تا سرمایه گذاری بیشتری را جذب نماید. طبق آمار و ارقام منتشر شده توسط دولت ایالت نوادا، 12% از شرکت ها در این ایالت، توسط افراد غیر مقیم، مالکیت و اداره می شوند.

ملزومات ثبت شرکت در آمریکا

 • حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه 650 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • صورت حساب اولیه 165 دلاری باید ظرف 60 روز از تشکیل پرونده اولیه تسویه شود.
 • برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما، ضروری است.

بازه های زمانی ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

دفاتر

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود. علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف 30 روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

حسابداری

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده تعیین می شود.

فرآیند ثبت شرکت در آمریکا را چگونه ادامه دهم؟

به منظور شروع رویه ثبت شرکت در آمریکا، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • 50% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سرپرستان/ سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به 3 ماه اخیر هستند.

ثبت شرکت در آمریکاایالت کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا، خدمات فوق العاده ای را برای شرکت هایی که به دنبال مکان کسب و کار مطلوب می باشند، ارائه می نماید. تعداد قطعی خدمات کسب وکار، سرمایه غیر مادی، ظرفیت مالی، سیستم های حمل و نقل و دسترسی به بازار در کالیفرنیا، ماموریت شرکتی این ایالت را افزایش می دهد و آن را به کارآمد ترین مکان برای انجام کسب و کار در دنیا تبدیل می نماید. چشم انداز بلند مدت برای جو اقتصادی و کسب و کار کالیفرنیا مانند یک رویا شکوهمندانه می باشد.

ملزومات ثبت شرکت در آمریکا

 • حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه 385 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • صورتحساب مالیاتی 800 دلاری تعیین شده توسط ایالت کالیفرنیا باید ظرف 90 روز تسویه شود.
 • برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما، ضروری است.

هزینه ها ثبت شرکت در آمریکا

 • ثبت شرکت در آمریکا شامل؛ هزینه نماینده ثبت شده (برای یک سال)، تدارک کپی تایید شده از گواهی ثبت (شامل هزینه های تشکیل پرونده)، گواهی اعتبار، گواهی سابقه خوب و یک پکیج شرکتی مناسب می باشد. هزینه این موارد 899 یورو است.
 • تمام هزینه های اضافی در وب سایت، موجود می باشند.

بازه های زمانی ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

 

دفاتر

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود. علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف 30 روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

حسابداری

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده تعیین می شود.

فرآیند ثبت شرکت در آمریکا را چگونه ادامه دهم؟

به منظور شروع رویه ثبت، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • 50% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سرپرستان/ سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به 3 ماه اخیر هستند
 • تمام اسناد باید ارسال شود.

درخواست مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر برای ما از طریق لینک روبرو اطلاعات تماسی خود را ارسال نمایید.

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2

ویزای سرمایه گذاری آمریکا E2 یکی از آسان ترین و ارزان ترین راه های مهاجرت به آمریکا میباشد. در کمترین زمان ممکن وارد آمریکا شوید و شرکت خود را مدیریت کنید. در صورتی که مایل به خرید شرکت آماده باشید شرکت ما شما را در این راه همایت میکند. از جمله مزایای ویزای E2 ورود همزمان خانواده محترم شما میباشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت اصلی ما از طریق لینک زیر وارد شوید.